080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องการคัดโฉนดที่ดินมีกี่แบบ

ถาม การคัดโฉนดที่ดินมีกี่แบบ

นารา การคัดเอกสารโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินสามารถคัดได้ 2 แบบคือ 

  1. แบบรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ 
  2. แบบไม่รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 1,044 total views,  1 views today