080 286 2000 info@53ac.com

รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์

การให้สิทธิบุคคลอื่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ขายแฟรนไชส์

 69 total views,  1 views today