080 175 2000 info@53ac.com

ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก

ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัย การคำนวณความถี่จากสัญญาณที่ส่งมาจาก ดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ทำให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณจุดที่สามารถ รับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆ จะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม แผนที่เพื่อใช้ในการนำทางได้

 701 total views,  1 views today