080 175 2000 info@53ac.com

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครอข่

เป็นอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับหาจุดเชื่อมต่อของเครือข่าย ที่สามารถส่งข้อมูลไปยังหลายทางได้อย่างถูกต้อง โดย Router ต้องต่อกับ เครือข่ายอย่างน้อย 2 เครือข่ายขึ้นไป

 668 total views,  1 views today