080 175 2000 info@53ac.com

ขายบริษัทจดทะเบียนพร้อมขาย และโอน

อายุ 1 ปี ถึง 13 ปี สามารถโอนขาย และโอนให้เสร็จภายใน วันเดียว

ทุกบริษัท รับประกัน ปลอดภาระหนี้สิน  และทุกรายหยุดการดำเนินการ (หยุดดำเนินธุรกิจ) ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบ การโอนขาย บริษัท (กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  1. สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการทุกท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด (กรรมการ สามารถมี 1 ท่าน ได้)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด (ผู้ถือหุ้น ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งบริษัท 1ชุด
  4. สำเนาแผนที่ที่ตั้งบริษัท  พร้อมให้กรรมการเซ็นต์รับรอง 1 ชุด

หมายเหตุ 

  • การเซ็นต์เอกสาร ทางนาราฯ สามารถส่งให้ทางอีเมล์ แล้วท่านปริ้นท์ แล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ ได้
  • กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ(เป็นผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ) จะต้องใช้สำเนา passport และต้องลงลายมือชื่อในประเทศไทย
  • ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

 

ถาม – ตอบ เรื่อง ซื้อบริษัทจดทะเบียน และ ขายบริษัทจดทะเบียน (บริษัทพร้อมโอนขาย)

Q1. ถ้าซื้อบริษัทจดทะเบียนแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์บริษัทตามที่เราต้องการได้ไหมคะ

นารา : บริษัทจดทะเบียนพร้อมขาย สามารถเปลื่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ , วัตถุประสงค์และข้อมูลอื่นๆของบริษัทได้ค่ะ

2. ต้องระบุวงเงินขั้นต่ำสำหรับการจดจัดตั้งบริษัท และ ระบุหุ้น และผู้ถือหุ้นบริษัทไหม
 
นารา : ทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องระบุและ ต้องระบุหุ้นและผู้ถือหุ้นแต่ละท่านว่าจะให้ถือหุ้นคนละเท่าไหร่ได้ค่ะ
3.ข้อเสียของการซื้อบริษัทที่ขาย คืออะไรคะ ปลอดภัยไหม เปิดบัญชีธุรกิจของบริษัทภายหลังจากซื้อและโอนบริษัทได้ไหมคะ
นารา : บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทที่ขาย รับรองได้ว่าปลอดภัยครับ ทุกบริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และโครงสร้างการถือหุ้นและผู้มีอำนาจปัจจุบัน ก็เป็นนาราการบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบัญชีและภาษีได้นำยื่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  ท่านจึงมั่นใจได้ครับ

4. สวัสดีครับ ผมทำงานใน เยอรมันนี้ (ไม่ได้เป็นคนไทย) ถ้าผมซื้อบริษัท และต้องการเป็น ทั้งผู้ถือหุ้น และกรรมกาบริษัท ส่วนลูกสาวให้เป็นแค่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียว แบบนี้ ผมและลูกสาวต้องเดินทางมาประเทศไทย ไหม

นารา – คุณจะเลือก ที่จะเซ็นต์เอกสารที่ต่างประเทศได้ ครับ แต่จะต้องรับรอง ลายเซ็นต์ (การเซ็นต์เอกสาร) ต่อหน้า ทนายโนตารี่พับลิค หรือ สถานกงศุล ไทย ณ ประเทศที่คุณลงลายมือชื่อ  โดยปกติ ทางนาราการบัญขี จะไม่แนะนำ ให้ทำโนตารี่ แบบนี้ครับ เพราะมีความยุ่งยาก และนาราฯ เองจะต้องเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ครับ เพราะมีความซับซ้อน และนายทะเบียนบ้านเรา ก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้ ดังนี้น จึงรบกวนลูกค้า เดินทางเข้ามาเซ็นต์ ในประเทศไทย ดีกว่าครับ เพราะอย่างไรเสีย ในการทำธุรกิจ คุณก็ต้องเปิดบัญชีธนาคารด้วย ซึ่งธนาคาร ก็ต้องให้เซ็นต์ เอกสาร ณ สำนักงานธนาคารด้วยเช่นกัน

อย่างไรเสีย กรณีของลูกสาว ถ้าเป็นแค่ผู้ถือหุ้น ไม่ต้องเข้ามาประเทศไทย และถ้าลูกสาวถือหุ้นน้อยกว่า 20% ก็ไม่ต้องเซ็นต์เอกสาร เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารด้วยเช่นกัน

5. ผมต้องการซื้อบริษัทไทย เพื่อเรียกเก็บเงิน ค่าที่ปรึกษา กับบริษัทผม ในประเทศเยอรมัน ไม่ทราบว่า บริษัทนี้จะต้องเสียภาษี ในประเทศเยอรมัน หรือไม่ เพราะมีรายได้จากประเทศเยอรมัน

นารา – ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศเยอรมัน ครับ แต่อาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding tax) เมื่อมีการจ่่ายจากประเทศเยอรมัน อย่างไรเสียหาก มีกฎหมายกำหนดให้หัก ท่านต้องศึกษา อนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) เพื่อหาทางบรรเทา อัตราภาษี และอาจไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็เป็นได้  สำหรับกรณีดังกล่าว ถึงแม้ว่า คุณอยู่ในประเทศไทย เกิน 183 วัน โดยส่วนตัวคุณ (คนต่างชาติ) ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย เช่นกัน ถ้าคุณไม่มีเงินได้ จากบริษัทไทย หรือ บริษัทเยอรมัน

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 20,721 total views,  7 views today