080 175 2000 info@53ac.com

คัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารสำคัญบริษัท จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง

ค่าบริการ 300 บาท

(คัดเอกสารแบบด่วน คัดเอกสารตอนนี้ และส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ทันที ก็มีให้บริการ แต่คิดอัตราพิเศษ)

ขอบเขตบริการ ดำเนินการคัดเอสาร หนังสือรับรอง และเอกสารสำคัญของบริษัทและห้างหุ้นส่วน ตามที่ท่านต้องการ จัดส่งโดยวิธีดังต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง
 • วีธีที่ 2 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง และ ไปรษณีย์ (EMS) ภายใน 1 วันสำหรับกรุงเทพ หรือ 2 – 3 วันสำหรับต่างจังหวัด
 • วิธีที่ 3 จัดส่งผ่าน Messenger – พนักงานส่งเอกสาร ภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ให้บริการในเขตกรุงเทพเฉพาะบางเขตเท่านั้น

หมายเหตุ

แบ่งการทำงานออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ (ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2555 เราให้บริการเพียงแค่ รอบบ่าย เพียงรอบเดียวเท่านั้น)

 • รอบเช้า หากท่านตกลงจ้างภายใน 10.00 น. เราจะส่ง Email ไฟล์แสกน (pdf.file) ให้ท่านภายใน 12.00 น. ของวันดังกล่าว (ยกเลิก บริการรอบเช้า ชั่วคราว)
 • รอบบ่าย หากท่านตกลงจ้างภายใน 15.00 น. เราจะส่ง Email ไฟล์แสกน (pdf.file) ให้ท่านภายใน 17.00 น.ส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร สำหรับกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ เรายินดีเรียกเก็บเงินเมื่อส่งเอกสาร(ไม่ต้องโอนเงิน) และทีมงานเรา(พนักงานส่งเอกสาร) พร้อมส่งให้ท่านตามสถานที่ที่กำหนด รอบเช้าส่งถึงท่านภายใน 13.00 น. และรอบบ่ายภายใน 17.30 น. แต่อาจให้บริการได้เฉพาะบางเขต ได้แก่

กรณีเร่งด่วน เราก็มีบริการส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (messenger) นะคะ แต่ต้องคิดค่าบริการส่งเอกสารเพิ่ม ในอัตรา 100 – 250 บาท ลองโทรมาคุยนะคะ

ตัวอย่าง การคำนวณราคาค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม เช่น ลูกค้าต้องการคัด

กรณีที่ 1 คัดเฉพาะหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมวัตถุประสงค์ ท่านต้องโอนเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ท่านจะได้รับเอกสารผ่านไฟล์แสกน(pdf.file) ภายในวันเดียวกัน และท่านจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์(EMS) ภายในวันต่อมา หรือกรณีต่างจังหวัดจะได้อีก 2 – 3 วันต่อมา / หรือ
****หากท่านต้องการให้ส่งโดยพนักงานรับส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระ 500 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

กรณีที่ 2 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 650 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 400 บาท และ ค่าธรรมเนียม 250 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 / หรือ
***หากท่านต้องการให้จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระ 650 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

กรณีที่ 3 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5), บริคณห์สนธิ(บอจ.2), รับรองตราประทับ(บอจ.3) และข้อบังคับ ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 700 บาท และ ค่าธรรมเนียม 500 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 /หรือ
***หากท่านต้องการให้จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระเป็นเงิน 1,200 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

ถาม – ตอบ เรื่อง คัดหนังสือรับรอง บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

ถาม 1 – ถ้าหนังสือรับรองบริษัท ออกให้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และ ธนาคารได้ขอให้ คัดหนังสือรับรองใหม่ ภายในเดือน มิถุนาย 2561 โดยที่ข้อมูลในหนังสือรับรองไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้ไหม ที่เราจะขอให้ธนาคาร ยอมรับ หนังสือรับรองฉบับ เดือนธันวาคม นั้น  และลูกค้าเราก็ขอหนังสือรับรอง ที่ออกในเดือน มกราคม 2561 หรือ หลังจากนั้น มันเป็นเรื่องปกติ หรือเปล่าครับ ที่ต้องเอาไม่เกิน 6 เดือน

ตอบ 1 – ใช่ครับ มันเป็นเรื่องปฎิบัติกัน เป็นเรื่องปกติครับ ที่ธนาคาร จะต้องเอา หนังสือรับรองบริษัท ที่มีอายุ ไม่เกิน 1 เดือน เพราะเป็นข้อกำหนดของธนาคาร ส่วนหน่วยงานเอกชน หรือคู่ค้าของบริษัทนั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรที่ต้องติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ จะเรียกร้องหนังสือรับรองไม่เกิน 6  เดือน ครับ แต่ก็มีบ้างครับ ที่ต้องการไม่เกิน 3 เดือน

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53
 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

รารู้ว่าเวลาของท่านสำคัญเสมอ เที่ยงก็รับสาย เลิกงานก็โทรได้

บริการคุณภาพ

 • 300 บาท คัดหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • 2,500 บาท จดทะเบียนบริษัท-เขตกทม.
 • 7,500 บาท งบเปล่า จัดทำ-ตรวจสอบ-นำยื่น
 • 15,000 บาท เลิกบริษัท ปิดบริษัท
 • 500 บาท แปลเอกสารบริษัท
 • 1,000 บาท โนตารี่พับลิค-รับรองเอกสาร
 • 2,000 บาท เทรนนิ่งบริษัทใหม่
 • 500 บาท แปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท

คลิ๊กภาพ เพื่อดูรายละเอียด

Tags

TFRS for SMEs ขอคืนภาษี ขายบริษัท คืนภาษี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร จดทะเบียนบริษัท คลองสาน จดทะเบียนบริษัทจันทบุรี จดทะเบียนบริษัทตลิ่งชัน จดทะเบียนบริษัท บางกอกน้อย จดทะเบียนบริษัท บางขุนเทียน จดทะเบียนบริษัทบางแค จดทะเบียนบริษัท ภาษีเจริญ จดทะเบียนบริษัทสกลนคร จดบริษัทกำแพงเพชร จัดทำใบหุ้น ต่อรองภาษี ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเชียงราย บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เขตจอมทอง ปิดห้างหุ้นส่วน ชลบุรี ปิดห้างหุ้นส่วน ระยอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุงเทพ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปทุมธานี ภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ยื่นงบการเงิน ย้ายสถานประกอบการเขตบางขุนเทียน วัตถุประสงค์บริษัท สบช.3/1 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เจรจาภาษี เปลี่ยนชื่อบริษัท เขตบางกอกใหญ่ เปลี่ยนตราประทับบริษัท เขตหนองแขม เปลี่ยนผู้ถือหุ้น สมุทรปราการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เชียงราย เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เพชรบูรณ์ เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เชียงราย เปิดบริษัทกำแพงเพชร เปิดบริษัทจันทบุรี เปิดบริษัทลพบุรี เปิดบริษัทเพชรบุรี เพิ่มวัตถุประสงค์เขตบางกอกน้อย แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตบางกอกน้อย ใบหุ้น

 5,322 total views,  10 views today