080 175 2000 info@53ac.com

คัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารสำคัญบริษัท จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง

ค่าบริการ 300 บาท

(คัดเอกสารแบบด่วน คัดเอกสารตอนนี้ และส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ทันที ก็มีให้บริการ แต่คิดอัตราพิเศษ)

ขอบเขตบริการ ดำเนินการคัดเอสาร หนังสือรับรอง และเอกสารสำคัญของบริษัทและห้างหุ้นส่วน ตามที่ท่านต้องการ จัดส่งโดยวิธีดังต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง
 • วีธีที่ 2 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง และ ไปรษณีย์ (EMS) ภายใน 1 วันสำหรับกรุงเทพ หรือ 2 – 3 วันสำหรับต่างจังหวัด
 • วิธีที่ 3 จัดส่งผ่าน Messenger – พนักงานส่งเอกสาร ภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ให้บริการในเขตกรุงเทพเฉพาะบางเขตเท่านั้น

หมายเหตุ

แบ่งการทำงานออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ (ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2555 เราให้บริการเพียงแค่ รอบบ่าย เพียงรอบเดียวเท่านั้น)

 • รอบเช้า หากท่านตกลงจ้างภายใน 10.00 น. เราจะส่ง Email ไฟล์แสกน (pdf.file) ให้ท่านภายใน 12.00 น. ของวันดังกล่าว (ยกเลิก บริการรอบเช้า ชั่วคราว)
 • รอบบ่าย หากท่านตกลงจ้างภายใน 15.00 น. เราจะส่ง Email ไฟล์แสกน (pdf.file) ให้ท่านภายใน 17.00 น.ส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร สำหรับกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ เรายินดีเรียกเก็บเงินเมื่อส่งเอกสาร(ไม่ต้องโอนเงิน) และทีมงานเรา(พนักงานส่งเอกสาร) พร้อมส่งให้ท่านตามสถานที่ที่กำหนด รอบเช้าส่งถึงท่านภายใน 13.00 น. และรอบบ่ายภายใน 17.30 น. แต่อาจให้บริการได้เฉพาะบางเขต ได้แก่

กรณีเร่งด่วน เราก็มีบริการส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (messenger) นะคะ แต่ต้องคิดค่าบริการส่งเอกสารเพิ่ม ในอัตรา 100 – 250 บาท ลองโทรมาคุยนะคะ

ตัวอย่าง การคำนวณราคาค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม เช่น ลูกค้าต้องการคัด

กรณีที่ 1 คัดเฉพาะหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมวัตถุประสงค์ ท่านต้องโอนเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ท่านจะได้รับเอกสารผ่านไฟล์แสกน(pdf.file) ภายในวันเดียวกัน และท่านจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์(EMS) ภายในวันต่อมา หรือกรณีต่างจังหวัดจะได้อีก 2 – 3 วันต่อมา / หรือ
****หากท่านต้องการให้ส่งโดยพนักงานรับส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระ 500 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

กรณีที่ 2 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 650 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 400 บาท และ ค่าธรรมเนียม 250 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 / หรือ
***หากท่านต้องการให้จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระ 650 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

กรณีที่ 3 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5), บริคณห์สนธิ(บอจ.2), รับรองตราประทับ(บอจ.3) และข้อบังคับ ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 700 บาท และ ค่าธรรมเนียม 500 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 /หรือ
***หากท่านต้องการให้จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ท่านต้องจ่ายชำระเป็นเงิน 1,200 บาท เช่นกัน เว้นแต่บางเขตอาจเรียกเก็บเพิ่ม

รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

ถาม – ตอบ เรื่อง คัดหนังสือรับรอง บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

ถาม 1 – ถ้าหนังสือรับรองบริษัท ออกให้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และ ธนาคารได้ขอให้ คัดหนังสือรับรองใหม่ ภายในเดือน มิถุนาย 2561 โดยที่ข้อมูลในหนังสือรับรองไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้ไหม ที่เราจะขอให้ธนาคาร ยอมรับ หนังสือรับรองฉบับ เดือนธันวาคม นั้น  และลูกค้าเราก็ขอหนังสือรับรอง ที่ออกในเดือน มกราคม 2561 หรือ หลังจากนั้น มันเป็นเรื่องปกติ หรือเปล่าครับ ที่ต้องเอาไม่เกิน 6 เดือน

ตอบ 1 – ใช่ครับ มันเป็นเรื่องปฎิบัติกัน เป็นเรื่องปกติครับ ที่ธนาคาร จะต้องเอา หนังสือรับรองบริษัท ที่มีอายุ ไม่เกิน 1 เดือน เพราะเป็นข้อกำหนดของธนาคาร ส่วนหน่วยงานเอกชน หรือคู่ค้าของบริษัทนั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรที่ต้องติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ จะเรียกร้องหนังสือรับรองไม่เกิน 6  เดือน ครับ แต่ก็มีบ้างครับ ที่ต้องการไม่เกิน 3 เดือน

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

บริการคุณภาพ

 • 300 บาท คัดหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • 2,500 บาท จดทะเบียนบริษัท-เขตกทม.
 • 7,500 บาท งบเปล่า จัดทำ-ตรวจสอบ-นำยื่น
 • 15,000 บาท เลิกบริษัท ปิดบริษัท
 • 500 บาท แปลเอกสารบริษัท
 • 1,000 บาท โนตารี่พับลิค-รับรองเอกสาร
 • 2,000 บาท เทรนนิ่งบริษัทใหม่
 • 500 บาท แปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท

คลิ๊กภาพ เพื่อดูรายละเอียด

Tags

TFRS for SMEs ขอคืนภาษี ขอใบอนุญาตขายสุรา ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ขายบริษัท คัดเอกสารบริษัท คัดโฉนดที่ดิน คัดโฉนดที่ดินทั่วประเทศ คืนภาษี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทบางแค จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเลิกบริษัท จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้น นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเชียงราย บริการคัดโฉนดที่ดิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เขตจอมทอง ปิดบริษัท ผู้ชำระบัญชี ยื่นงบการเงิน ยื่นงบล่าช้า ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ย้ายสถานประกอบการเขตบางขุนเทียน วัตถุประสงค์บริษัท สบช.3/1 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกใบหุ้น เปลี่ยนชื่อบริษัท เขตบางกอกใหญ่ เปลี่ยนตราประทับบริษัท เขตหนองแขม เปลี่ยนผู้ถือหุ้น สมุทรปราการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เชียงราย เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เชียงราย เปิดบริษัทลพบุรี เปิดบริษัทเพชรบุรี เพิ่มวัตถุประสงค์เขตบางกอกน้อย เลขที่ดิน เลิกกิจการ เลิกบริษัท เสร็จชำระบัญชี แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตบางกอกน้อย ใบหุ้น ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

 12,444 total views,  6 views today