080 175 2000 info@53ac.com

คัดงบการเงิน คัดเอกสารประกอบงบการเงิน ท่านจะได้รับ ฉบับแสกนไฟล์ภายในวันเดียว ฉบับจริงส่งทางไปรษณีย์

* * การจัดส่งโดยพนักงานเอกสาร เฉพาะกรุงเทพฯ ท่านจะได้รับต้นฉบับภายในวันเดียว แต่คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มตามจริง **
*** กรณีเร่งด่วน – ทั่วประเทศ ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที / นาราทำการยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม และประสานงาน แทนท่าน ทั่วประเทศ***

ค่าบริการ 500 บาท

  • ค่าธรรมเนียม แยกเป็น 2 กรณี แบบที่ 1รับรองคิดหน้าละ 50 บาท (รับรองโดยนายทะเบียน) และ แบบที่ 2 ไม่รับรอง คิด 50 บาท บวก ค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 3 บาท
  • กรณีคัดบริษัทอื่น หรือ คัดเอกสารอย่างอื่นเพิ่ม (ในคราวเดียวกัน) ค่าบริการคิดเพิ่มอย่างละ 200 บาท ต่อรายการ
  • กรณีเร่งด่วน เราก็มีบริการส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (messenger) เฉพาะในกรุงเทพฯ นะคะ แต่ต้องคิดค่าบริการส่งเอกสารเพิ่ม ในอัตรา 100 – 250 บาท ลองโทรมาคุยนะคะ

ตัวอย่าง การคำนวณราคาค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

กรณีที่ 1 ลูกค้าคัดงบการเงินแบบไม่รับรอง 3 ปี ค่าบริการ คือ 900 บาท ค่าธรรมเนียม 300 บาท (ค่าธรรมเนียมต่อปี 50 บาท บวกค่าถ่ายเอกสารโดยประมาณ 15 หน้าละ 3 บาท)

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

บริการคุณภาพ

  • 300 บาท คัดหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • 3,500 บาท จดทะเบียนบริษัท-เขตกทม.
  • 7,500 บาท งบเปล่า จัดทำ-ตรวจสอบ-นำยื่น
  • 15,000 บาท เลิกบริษัท ปิดบริษัท
  • 500 บาท แปลเอกสารบริษัท
  • 1,000 บาท โนตารี่พับลิค-รับรองเอกสาร
  • 500 บาท แปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท

คลิ๊กภาพ เพื่อดูรายละเอียด

Tags

TFRS for SMEs ขอคืนภาษี ขอใบอนุญาตขายสุรา ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ขายบริษัท คัดเอกสารบริษัท คัดโฉนดที่ดิน คัดโฉนดที่ดินทั่วประเทศ คืนภาษี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทบางแค จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเลิกบริษัท จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้น ซื้อบริษัท ซื้อบริษัทจดทะเบียน นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเชียงราย บริการคัดโฉนดที่ดิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เขตจอมทอง ปิดบริษัท ยื่นงบการเงิน ยื่นงบล่าช้า ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ย้ายสถานประกอบการเขตบางขุนเทียน วัตถุประสงค์บริษัท สบช.3/1 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกใบหุ้น เปลี่ยนชื่อบริษัท เขตบางกอกใหญ่ เปลี่ยนตราประทับบริษัท เขตหนองแขม เปลี่ยนผู้ถือหุ้น สมุทรปราการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เชียงราย เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เชียงราย เปิดบริษัทเพชรบุรี เพิ่มวัตถุประสงค์เขตบางกอกน้อย เลขที่ดิน เลิกกิจการ เลิกบริษัท เสร็จชำระบัญชี แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตบางกอกน้อย ใบหุ้น ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

 15,396 total views,  1 views today