080 175 2000 info@53ac.com

คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) และเอกสารทะเบียนธุรกิจอื่น จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง

 

ค่าบริการ 300 บาท

ข้อควรทราบ การคัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ท่านจะได้รับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากฐานข้อมูลที่ท่านเคยแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตาม “แบบนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” เท่านั้น หากท่านเคยแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดพร้อมงบการเงิน จะไม่สามารถคัดได้ด้วยวิธีนี้ (ท่านต้องคัดเอกสารการยื่นงบ ตามแบบนำส่งงบการเงิน หากท่านต้องการ ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนครับ)

ขอบเขตบริการ ดำเนินการคัดเอสาร หนังสือรับรอง และเอกสารสำคัญของบริษัทและห้างหุ้นส่วน ตามที่ท่านต้องการ จัดส่งโดยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง
วีธีที่ 2 จัดส่งผ่านอีเมล์ (Email) ในรูปแบบไฟล์แสกน (pdf.file) ภายใน 2 ชั่วโมง และ ไปรษณีย์ (EMS) ภายใน 1 วันสำหรับกรุงเทพ หรือ 2 – 3 วันสำหรับต่างจังหวัด
วิธีที่ 3 จัดส่งผ่าน Messenger – พนักงานส่งเอกสาร ภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ให้บริการในเขตกรุงเทพเฉพาะบางเขตเท่านั้น

รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
   
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
การใช้บริการ เมื่อท่านโอนเงินค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียมแล้ว ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อ บริษัท (ห้างหุ้นส่วน) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ทราบด้วย

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 10,504 total views,  8 views today