080 175 2000 info@53ac.com

จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่ดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing และคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด

*** เราบริการได้ ทั่วประเทศ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที ภายใน 1 ชั่วโมง / นาราทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 พร้อม ยื่นผ่านระบบ e-Filing ชำระค่าธรรมเนียม และประสานงาน แทนท่าน ทั่วประเทศ***

** ปกติ เราดำเนินการเสร็จภายใน 1 วัน เมื่อเสร็จเราจะดำเนินการคัด บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ให้ท่านและจัดส่งทาง EMS ในเช้าวันถัดไป **

ค่าบริการ 1,500 บาท

(กรณีมีต่างชาติ ราคา 2,000 บาท)

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น ( หรือ ผู้ถือหุ้น 4 คน)
รวมทั้งสิ้น 1,550 บาท

ขอบเขตบริการ

บริการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
– จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่
– นำยื่นผ่านระบบ e-Filing พร้อมดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
– ดำเนินการคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริการทั่วประเทศ กรณีเร่งด่วน ท่านไปรอรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดของท่านใน 1 ชั่วโมง/ ปกติจัดส่ง โดยแสกนไฟล์ ใน 1 วันทำการ และส่ง EMS ในวันรุ่งขึ้น
เอกสารที่ต้องเตรียม
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น (บอจ.5) ฉบับล่าสุด พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายชื่อและจำนวนหุ้นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง)
ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน e-Filing DBD

ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลา 1 วันทำการ
เพิ่มเติม – การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มี 2 แบบ คือ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น– เป็นกรณีเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ถือครอง หรืออัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น – เป็นกรณีทีมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท หรือทั้ง 2 กรณี
หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 แบบ พร้อมกันก็ได้
ทีมงาน นาราการบัญชี

คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) และเอกสารทะเบียนธุรกิจอื่น ท่านสามารถ ได้รับ ฉบับแสกนไฟล์ ภายในวันเดียวกัน ฉบับจริงส่งให้ทางไปรษณีย์

* * การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) ท่านจะได้รับต้นฉบับภายในวันเดียว แต่คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มตามจริง **

*** ทั่วประเทศ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที / นาราทำการยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม และประสานงาน แทนท่าน ทั่วประเทศ***

ค่าบริการ 300 บาท

 • ค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อหน้า (ปกติ 1 หน้า จะมีผู้ถือหุ้นได้มากสุด 4 ท่าน)
 • กรณีคัดบริษัทอื่น หรือ คัดเอกสารอย่างอื่นเพิ่ม (ในคราวเดียวกัน) ค่าบริการคิดเพิ่มอย่างละ 100 บาท ต่อรายการ

ข้อควรทราบ

การคัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปกติ เราจะดำเนินการคัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับล่าสุดให้ท่านเท่านั้น หากท่านต้องการให้คัดฉบับก่อนหน้า ท่านต้องระบุวันที่ที่ยื่น หรือ กรณียื่นพร้อมงบการเงิน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบด้วยเช่นกัน

การชำระเงิน  ท่านสามารถโอนผ่านธนาคาร ตามนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2

เลขที่ 928-202-656-7

ชื่อบัญชี บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

บริการอื่น เกี่ยวกับหุ้น

 • เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จัดทำสมุดทะเบียนหุ้น
 • จัดทำใบหุ้น
 • จัดทำหนังสือสัญญาโอนหุ้น
 • ให้คำปรึกษา การถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ
 • เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ และ วิสามัญผู้ถือหุ้น
 • กำหนด หุ้นบุริมสิทธิ์ และ หุ้นสามัญ ในข้อบังคับของบริษัท
 • จัดหา ทนายความ ฟ้องร้อง ในคดีโกงหุ้น
 • เป็นตัวแทน ในเจรจา ต่อรอง เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับหุ้น

 13,711 total views,  6 views today