080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน เพื่อให้บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม.

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่มนักบัญชี ที่มีอุดมการณ์ในการร่วมกันพัฒนางานบริการด้านวิชาชีพ บัญชี สอบบัญชี และที่ปรึกษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกค้า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกว่า 20 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันเรามีพนักงานจบปริญญาตรีกว่า 25 คน ซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลา คอยให้บริการต่อท่าน และลูกค้ากว่า 180 ราย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย บริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ และบริษัทต่างชาติ

 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำหร (NGO) ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบพิเศษต่างๆ ตรวจสอบเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
 • บริการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • บริการตรวจนับสินค้า เพื่อการทำลาย หรือรับรองสภาพ(จำนวน)สินค้าคงเหลือ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศไทย ครอบคลุมถึง /รูปแบบการประกอบกิจการที่เหมาะสมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอำนาจการควบคุมกิจการ / การขอรับสิทธิทางภาษีและลดหย่อนที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล / การถือหุ้นส่วนใหญ่โดยชาวต่างชาติ / การลงทุนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ครอบคลุม มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร เช่น ภาษีทางตรง – ทางอ้อมในประเทศไทย / การใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี / ภาษีระหว่างประเทศ ภาษีซ้อน
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน และธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า – การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการขอใบอนุญาตทำงาน
 • บริการให้ใช้ที่อยู่ เพื่อการจดทะเบียนในประเทศไทย เช่น ภูเก็ต กรุงเทพฯ นนทบุรี นนทบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี และอื่น
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร โดยโนตารี่พับบลิค (Notary Public)
 • บริการคัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารทะเบียนธุรกิจ และหนังสือสำคัญบริษัท
 • บริการเดินทางทั่วประเทศ เพื่อจดทะเบียนธุรกิจ เดินทางเพื่อจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ เดินทางเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ
 • บริษัทจดทะเบียน พร้อมขาย และโอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ที่อยุ่ ใช้จดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนธุรกิจ
 • คัดโฉนดที่ดิน คัดระวางที่ดิน คัดสาระบบที่ดิน คัดหนังสือจำนอง ตรวจภาระค้ำประกัน

อะไร มาใหม่ เราบอกคุณก่อนใคร

สาระ บัญชี

นักบัญชีหางาน – งานหานักบัญชี – ความเป็นมา

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ในด้านการจดทะเบียนบริษัท คัดหนังสือรับรอง แปลและรับรองเอกสาร และอื่นๆ จึงได้รับการติดต่อจากลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการบัญชีและภาษี ซึ่งเกินความสามารถที่ นาราฯ จะรับงานไว้ได้เอง ดังนั้นเราจึง จัดตั้งเว็บบอร์ดเพื่อเป็นตัวกลาง ให้นักบัญชี และลูกค้าได้พบกัน จึงอยากเรียนเชิญ ทั้งนักบัญชี และลูกค้า เข้าใช้บริการ (โพสท์) หางาน และ บริษัทหาคน ได้โดยตรงครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

 • นักบัญชี ควรให้ข้อมูลและเสนองานแบบมืออาชีพ พร้อมออกเอกสารเสนอราคา อย่างชัดเจน เชิญเยี่ยมชม และประกาศ ในเว็บบอร์ดนี้ครับ
 • สำหรับลูกค้า – บริษัท ท่านอาจติดต่อกับผมได้โดยตรง หรือเข้าไปหารายชื่อใน เว็บบอร์ด  ได้เลยครับ และควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาด้วยครับ เชิญเยี่ยมชม และประกาศในเว็บบอร์ดนี้ครับ

บทความ น่าสนใจ ที่นักบัญชี ควรอ่าน

อ่านบทความอื่นๆ คลิ๊กที่นี้

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เรียน ผู้ประกอบการ

นาราการบัญชี เข้าใจความจำเป็นของผู้ประกอบการ (บจก/หจก) ครับ ว่าเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ จึงได้สร้างชุมชนนักบัญชีอิสระ เพื่อเป็นทางเลือก

อย่างไรเสีย ท่านต้องใช้การพิจราณาอย่างถี่ถ้วน ในการคัดเลือกนักบัญชี ทั้งเรื่อง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม และการเอาใจใส่ต่องานท่าน

สุดท้ายนี้ นาราฯ เองก็มีบริการอย่างอื่นๆ ที่สามารถให้บริการได้ เช่น งานคัดเอกสาร จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง-แก้ไขเอกสาร หรือใช้บริการนารการบัญชี ในด้าน บัญชี – ตรวจสอบบัญชี – หรือ ภาษีอากร

เราก็ยินดีและรอคอย

ขอบคุณครับ

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 170,607 total views,  2 views today