080 175 2000 info@53ac.com

บริการด้านบัญชี – Accounting service

นาราการบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างยาวนาน และมีพนักงาน จบปริญญาตรี ด้านบัญชี มากกว่า 15 คน และโดยทีมงาน ได้รับการอบรมด้านวิชาการ อย่างต่อเนื่อง ท่านลูกค้าจึงมั่นใจได้เลย เราให้บริการอย่างมืออาชีพ และ เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ ประจำสำนักงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร อย่างแน่นอน

บริการด้านบัญชี มีหลากหลายลักษณะ ได้แก่

  1. บริการบัญชีแบบรายเดือน
  2. บริการบัญชีแบบเหมาจ่าย (ทำปีละครั้ง)
  3. บริการบัญชีแบบเคลียร์ย้อนหลัง
  4. บริการบัญชีแบบเฉพาะวัตถุพิเศษ

ตัวอย่าง ขอบเขตบริการบัญชี แบบรายเดือน ซึ่งโดยปกติแล้วจะบริการรวมกับบริการภาษี ประกันสังคม และอื่นๆ ด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างบริการ

วันที่ 1 – 3 ของแต่ละเดือน นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ เอกสารบัญชีและภาษี ของบริษัท่าน เพื่อนำมาจัดทำภาษี ณ สำนักงาน นาราการบัญชี

วันที่ 5  จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ จำนวนภาษีที่ท่านต้องชำระ ได้แก่ ภงด.1, 3, 53 และ ภพ.30 (กรณีบริษัทขนาดเล็กและเอกสารพร้อม) และนาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเช็คหรือรับโอนเงินผ่านธนาคาร

วันที่ 6 – 7 นารการบัญชี จะดำเนินการยื่นภาษี และส่งหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ท่านทราบ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

กรณี ต้องจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 10 – 12 รับเอกสาร สำหรับจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 14 รับเช็ค หรือ รับโอนค่าภาษีผ่านบัญชีธนาคาร

วันที่ 15 ดำเนินการยื่นภาษี และนำส่งหลักฐานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

วันที่ 16 -20 ดำเนินการจัดทำงบการเงินรายเดือน

วันที่ 25 ส่งงบการเงิน ให้ลูกค้า ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบอื่นๆ แหละหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (แล้วแต่ตกลงกัน)

ตัวอย่าง งานบริการบัญชีแบบเหมาจ่าย ปกติแล้วจะดำเนินการให้ปีละครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง ทางนาราการบัญชี จะเข้ารับเอกสาร ทันทีที่ลูกค้าเตรียมให้เรียบร้อย ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดและรูปแบบ ให้ทราบตอนรับงาน เนื่องจากว่าแต่ละกิจการ มีความแต่งต่างกัน ดังนั้น ทีมงานบัญชี ของนาราฯ จะเข้าวางระบบเรื่องเอกสาร และรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน งานบริการแบบเหมาจ่ายนี้ ทางนาราฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษีรายเดือน หรือ การถูกเรียกตรวจภาษี ซึ่งถ้าต้องการช่วยเหลือ จะเรียกเก็บค่าบริการเป็นครั้งๆ ไป

 

อย่างไรเสีย นาราการบัญชี ให้ความสำคัญกับ คุณภาพของงานที่ให้บริการโดยเราไม่รับงานจนเกินกำลัง และเราเอง ก็มี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำสำนักงาน ท่านจึงมั่นใจได้ใน คุณภาพของงาน และความสำเร็จของงานเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน อย่างแน่นอน

 

เราใคร่ขอแจ้งให้ทุกท่าน ทราบว่า นาราการบัญชี มุ่งมั่น พัฒนาระบบงาน เพื่อให้บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 15,802 total views,  4 views today