080 175 2000 info@53ac.com

ขอขอบคุณลูกค้า ที่บริจาคเงิน ให้ โรงพยาบาล เพื่อการกุศล

บริการบางอย่าง นาราการบัญชี ไม่ขอรับค่าตอบแทน แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินให้ โรงพยาบาล แทน โดยท่าน ติดต่อโดยตรงที่ โรงพยาบาล แล้วออกใบเสร็จรับเงิน ในนามท่าน/ บริษัท ท่าน เลยครับ แต่ขอให้ส่งใบเสร็จ หรือ สลิปการโอนเงิน ให้ นาราการบัญชี เพื่อรับทราบก็พอ ครับ

ขอให้ท่าน ประสพแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งขึ้นๆ ไป ครับ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

ด้านล่าง เป็นการบริจาคบางส่วน ที่ลูกค้า นาราการบัญชี บริจาคให้โรงพยาบาล

นาราการบัญชี ช่วยงาน เล็กๆ เลยขอให้ลูกค้าบริจาคเงินแทน
นาราการบัญชี ให้คำปรึกษางานบางอย่าง ลูกค้าอยากจ่ายเงิน เลยขอให้บริจาคแทน
นาราการบัญชี ช่วยเหลืองานบางอย่าง เล็กน้อยมาก ครับ เลยขอให้บริจาค ให้สภากาชาดไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 5,945 total views,  1 views today