080 175 2000 info@53ac.com

เรามีบริการ : ต่อรองทางภาษี เจรจา และ ขอคืนภาษี

ทีมผู้เชี่ยวชาญภาษีของเรา ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์โดยตรง กว่า 20 ปี และผู้สอบบัญชีในกลุ่มทุกท่านล้วนปฎิบัติงานเต็มเวลา ทางด้านภาษี เจรจาภาษี ขอคืนภาษี ต่อรองภาษี และสอบบัญชี ยินดีให้บริการทั้งคำปรึกษา และร่วมเป็นทีมงานท่าน ในการเจรจา ต่อรอง ค่าปรับ และขอคืนภาษี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านดังกล่าว เราจึงเชื่อมั่นว่า สามารถบรรเทาความกังวล และช่วยจััดการในเรื่องดังกล่าว ให้ท่านได้อย่างดี

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 3,125 total views,  1 views today