080 175 2000 info@53ac.com

เราให้บริการ ตรวจสอบบัญชี ครอบคลุมบริการ ดังต่อไปนี้

  • บริการตรวจสอบบัญชีทั่วไป (จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย ทั้ง บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ
  • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำหร (NGO) ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • บริการตรวจสอบพิเศษต่างๆ ตรวจสอบเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
  • บริการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • บริการตรวจนับสินค้า เพื่อการทำลาย หรือรับรองสภาพ(จำนวน)สินค้าคงเหลือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 6,437 total views,  1 views today