080 175 2000 info@53ac.com

ทะเบียนหุ้น

ทะเบียนหุ้น มักเรียกว่าทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือสมุดหุ้น เป็นบันทึกของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมี ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ทะเบียนหุ้นได้รับการดูแลโดยนายทะเบียนของบริษัท ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือหน่วยงานภายในของบริษัท นายทะเบียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงทะเบียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรรมสิทธิ์ของหุ้น เช่น เมื่อมีการออกหุ้นใหม่หรือหุ้นที่มีอยู่ถูกโอนหรือถูกขาย

เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับของทะเบียนหุ้นได้ กฎและกฎหมายเฉพาะของสำนักงานและเขตอำนาจศาลที่ดำเนินการจะกำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในทะเบียนได้หรือไม่

ทะเบียนหุ้นเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทในการจัดการความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

นาราการบัญชี มีบริการ จัดทำทะเบียนหุ้น (สมุดหุ้น) คลิ๊กที่นี้

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 334 total views,  2 views today