080 175 2000 info@53ac.com

กรมพัฒน์ฯ ปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ พร้อมลุย AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสานต่อโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ (Young & Smart Accountants) ภายหลังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ โดยในปี 58 ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 63 แห่ง และมีนักศึกษาผ่านหลักสูตรแล้วกว่า 5,039 คน และในวันนี้ (19 มกราคม 2559) กรมฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า และรายงานผลโครงการฯ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า 34 สถาบัน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นับจากที่กรมฯ ได้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบ Simulation ผ่านโปรแกรมการทำบัญชีที่เป็นที่นิยมของตลาด กรมฯได้รับเสียงตอบรับจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น โดยกรมฯ ได้ประสานงานเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพรับนักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้เข้าทำงานในสำนักงานบัญชี จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการได้ทำงานทันทีภายหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันกับนักบัญชีใน AEC

ในปี 2559 นี้ กรมฯ เตรียมปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเทคโนโลยี่มาใช้ในการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เรียกว่า “ระบบ e-testing” เพื่อให้ลดระยะเวลาในการประกาศผล ลดการใช้กระดาษ และนักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรทันทีที่ผ่านหลักสูตรแล้ว และในอนาคตกรมฯ จะจัดตั้ง “ตลาดนัดแรงงานออนไลน์” สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการ และสำนักงานบัญชีที่มีความประสงค์จะจัดหานักบัญชีคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) ปฏิบัติงานได้จริง สามารถคัดเลือกนักศึกษาในตลาดนัดแรงงานแห่งนี้ได้

นางสาวผ่องพรรณฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ (Young & Smart Accountants) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” โดยระบุวัน เวลา ที่สถาบันสะดวกในการจัดกิจกรรมได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรม www.dbd.go.th หรือติดต่อได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 4408 โทรสาร. 02 547 4404 e-mail: young.smart58@gmail.com
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ-ฉบับที่ 13 / 25 มกราคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 2,897 total views,  1 views today