080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด บริการ

 • ภาษีอากรสำหรับ บริษัทจำกัด
 • ภาษีสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ภาษีอากรสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ
 • ภาษีสำหรับสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ
 • ภาษีสำหรับสำนักงานผู้แทน
 • ภาษีสำหรับสำนักงานสาขา
 • ภาษีสำหรับหน่วยธุรกิจ ประเภทต่าง ทั้งในและต่างประเทศ
 • ภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
 • ภาษีสำหรับกองมรดก (เฉพาะที่ยังไม่ได้แบ่งตามกฎหมาย)

โดยการให้บริการภาษีสำหรับองค์กร หรือ นิติบุคคล นั้น จะให้บริการฟรี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้บริหาร 2 ท่าน ฟรี

แบบภาษี ต่างๆ ที่ทาง บริษัท นาราการบัญชี จำกัด จะนำยื่นให้ท่าน เช่น

 1. แบบ ภงด. 1
 2. แบบ ภงด. 1 ก
 3. แบบ ภงด. 2
 4. แบบ ภงด. 3 , ภงด. 53
 5. แบบ ภงด. 54
 6. แบบ ภงด. 50
 7. แบบ ภงด. 51
 8. แบบ ภงด. 90
 9. แบบ ภงด. 91
 10. แบบ ภงด. 94
 11. แบบ ภพ. 30
 12. แบบ ภงด. 36
 13. แบบ ภธ. 40
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 6,355 total views,  1 views today