080 175 2000 info@53ac.com
การอายัดค่าจ้างเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ศาลมีคำสั่งให้นายจ้างระงับค่าจ้างส่วนหนึ่งของลูกจ้างและส่งเงินให้เจ้าหนี้หรือหน่วยงานของรัฐโดยตรง การอายัดค่าจ้างอาจใช้เป็นวิธีการเก็บภาษีค้างชำระจากผู้เสียภาษีที่ไม่ปฏิบัติตาม หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีที่ค้างชำระ กรมสรรพากรอาจขอคำสั่งศาลเพื่ออายัดค่าจ้างของผู้เสียภาษี คำสั่งศาลจะกำหนดให้นายจ้างของผู้เสียภาษีหักเงินค่าจ้างของพนักงานตามจำนวนที่กำหนดและนำส่งโดยตรงไปยังกรมสรรพากรเพื่อชำระหนี้ภาษี

ภายใต้กฎหมาย จำนวนเงินที่จะได้รับจากค่าจ้างของพนักงานจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 50% ของรายได้  หมายถึงจำนวนรายได้ที่เหลือหลังจากหักภาษี เงินสมทบประกันสังคม และการหักเงินบังคับอื่นๆ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษีทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและผลทางกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการอายัดค่าจ้าง ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอคำแนะนำอย่างมืออาชีพจากที่ปรึกษาภาษีหรือทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทย

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 97 total views,  1 views today