080 175 2000 info@53ac.com

ใบแทนโฉนดที่ดิน ออกโฉนดแทนโฉนดเดิม โฉนดที่ดินหาย โฉนดที่ดินเสียหาย

นารา การบัญชี มีบริการ ติดต่อกรมที่ดิน เพื่ออกใบแทนโฉนด เนื่องจากโฉนดที่ดินเดิม โฉนดสูญหาย หรือ โฉนดชำรุด

ค่าบริการ

  • ค่าบริการ ออกใบแทนโฉนด 15,000 บาท 
  • ค่าธรรมเนียม 300 บาท
  • กรณีต่างจังหวัด มีค่าเดินทาง ตามความเหมาะสม
  • อื่นๆ จัดเตรียม พยาน เพื่อให้ปากคำ เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สำหรับเหตุ ของ โฉนดชำรุดหรือ โฉนดสูญหาย

ขอบเขต ติดต่อและเป็นผู้รับมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการออกใบแทนโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ตามที่ ที่ดินตั้งอยู่ โดย มีเนื้อหาดังนี้

  • รับมอบอำนาจ ไปแจ้งความสูญหาย ณ สถานีตำรวจ ที่โฉนดที่ดิน สูญหาย หรือ โฉนดชำรุ
  • รับมอบอำนาจ ไปติดต่อ และดำเนินการออกใบแทน ณ สำนักงานที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน โดยท่านต้องจัดเตรียม พยานให้ 2 ท่านเพื่อให้ปากคำ เจ้าหน้าที่
  • กรณีที่ ลูกค้าต้องการ นาราฯ จะจัดหา พยาน เพื่อให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ (คิดค่าบริการเพิ่ม)
  • ประกาศ ณ กรมที่ดิน เกี่ยวกับการขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน ใช้เวลาประกาศ  30 วัน
  • ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะออกใบแทน ให้ภายใน 45 วัน

ระยะเวลาทำงาน 45 วัน

 

 

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 126 total views,  1 views today