080 286 2000 info@53ac.com

นักบัญชี ค่าตัว ไม่ตาย

เห็นข่าว หลายคนฆ่าตัวตาย เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็หวนคิดถึงคนในอาชีพบัญชีครับ ก่อนอื่น ผมเคาพรการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านั้น และเชื่อว่านั้นเป็นการแสดงความกล้าครั้งยิ่งใหญ่ แต่ผมก็ไม่เห็นด้วย อยู่ดี ด้วยความเคารพครับ การหาทางออกไม่เจอ ก็ต้องกลับไปหาทางเข้า ฟังดูพูดง่าย...
เครื่อง EDC – ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี จัดให้มีอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 เครื่อง และรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 15 วัน

เครื่อง EDC – ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี จัดให้มีอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 เครื่อง และรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 15 วัน

ประเด็นถาม-ตอบ ดูประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านล่างครับ นาราการบัญชี สนองตอบ นโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย เลือกใช้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม หลังหมดโปรโมชั่น ใครช่วยจ่ายครับ  1,926 total views,  2 views...
สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมเสวนา การนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมเสวนา การนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมเสวนา การนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่  เรียน ผู้สอบบัญชี เนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ต้องนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดคำถามมากมายเมื่อนำรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ไปใช้...
สรรพากร เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (Tax Auditor)

สรรพากร เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (Tax Auditor)

กรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้ง ที่ 42 (2/2560) โดยผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี...
รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองเอกสารที กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองเอกสารที กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

โนตารี่พับลิค – รับรองเอกสาร โดย ทนายโนตารี่พับลิค ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองเอกสารที กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยแยกประเภทการ รับรอง หลักๆ ดังนี้ – รับรองคำแปล –...

ความสำคัญของนักบัญชีต่อธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล

ในปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเช่นที่ผ่านมา แต่ได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของคนอย่างแท้จริง เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ...