080 175 2000 info@53ac.com

ธุรกิจพาณาชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อสินค้าการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรมออนไลน์ เป็นต้น

 759 total views,  1 views today