080 175 2000 info@53ac.com

โปรโตคอลควมปลอดภัย

โปรโตคอลความปลอดภัย ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับเพิ่ม ความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส่วนมากแล้วเว็บไซต์ที่ต้องการความปลอดภัยสูงจะใช้ SSL หมด  เช่น ธนาคาร โดยสังเกตได้จาก https (ปกติจะเป็น http ไม่ มี s)

 624 total views,  1 views today