080 175 2000 info@53ac.com

วัตถุที่ประสงค์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ สำหรับบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ถาม – ตอบ เรื่องวัตถุที่ประสงค์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ สำหรับบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาม วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ต้องห้ามจดทะเบียนมีอะไรบ้าง นารา  วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ต้องห้ามจดทะเบียนมีดังนี้...

ห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

ถาม – ตอบ เรื่องห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง ถาม ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่ นารา  ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงก็ได้ ซึ่งหากจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่น ๆ...

การยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกโดยไม่ใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริง

ถาม – ตอบ เรื่องการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ถาม ในการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกนั้นทางกรรมบริษัทซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงหากไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงจะต้องดำเนินการอย่างไร นารา...

บริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ หากบริษัทมีการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทใหม่ จะต้องจดทะเบียนแก้ไขตราประทับเป็นแบบใหม่หรือไม่

ถาม – ตอบเรื่อง บริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ ถาม สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ หากบริษัทมีการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทใหม่ บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขตราประทับเป็นแบบใหม่หรือไม่...

บุรีรัมย์เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข รายการจดทะเบียน ทั่วประเทศ โดย นาราการบัญชี

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด บุรีรัมย์ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55...