080 286 2000 info@53ac.com

รบริหรสนค้คงคลัง

การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทาน โดยผู้ผลิต หรือผู้จัดส่งสินค้าจะเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังในคลังหรือพื้นที่ขายของ  ผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถเติมสินค้าได้รวดเร็ว ไม่เกิดภาวะสินค้าขาด

 49 total views,  2 views today