080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องการขอคัดโฉนดที่ดินต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่

ถาม การขอคัดโฉนดที่ดินจากรมที่ดินจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่

นารา การขอคัดโฉนดที่ดินจากรมที่ดินนั้นไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจก็สามารถทำการคัดได้แต่หากผู้ขอคัดต้องการเอกสารอย่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินเช่นเอกสารสารบบที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาการให้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจึงจะดำเนินการคัดได้

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

 

 1,429 total views,  1 views today