080 175 2000 info@53ac.com

คัดโฉนด สารบัญจดทะเบียน คัดหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน สารบบจดทะเบียน ที่ดิน

 

 

ถาม – ตอบ เรื่อง คัดโฉนด คัดระวาง คัดสารบบที่ดิน การจดจำนอง

ถาม 1 – ผมมีที่อยู่ ของสถานที่ ที่ต้องการคัดโฉนดที่ดิน รวมถึงตรวจสอบ ชื่อเจ้าของที่ครอบครอง และภาระการจำนอง หรือ ค้ำประกัน ซึ่งที่ดินและอาคารนี้ อยู่ใน กรุงเทพฯ ไม่ทราบว่า มีให้บริการแบบนี้หรือเปล่า ครับ แล้วใช้เวลากี่วัน พร้อม ค่าบริการครับ

นารา – นารามีบริการ ครอบวงจร ครับเกี่ยวกับ การคัดโฉนด สาระบบ คัดระวาง และ เอกสารการจำนองหรือ ค้ำประกันในทรัพย์สินดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ สำหรับเอกสารแรก ที่ดำเนินการ ราคา 2,000 บาท สำหรับเอกสารอื่น จะคิดเพิ่มอีก 200 บาท ครับ ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร รวมหลักร้อยครับ 

หมายเหตุ อย่างไรเสีย หากท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดิน หรือโฉนดแปลงนี้ เจ้าหน้าที่อาจให้ข้อมูล ได้เฉพาะ สำเนาโฉนดที่ดิน และ สำเนารายการจดทะเบียนที่ดิน (ใบแนบโฉนด) แต่ถ้าท่านจำเป็นจริงๆ นาราการบัญชี อาจช่วยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ เป็นกรณีๆ และรายๆ ไป

 
 
 

 5,480 total views,  2 views today