080 175 2000 info@53ac.com

คัดโฉนดที่ดิน สำเนา โฉนดที่ดิน รับรองสำเนาโฉนด น.ส.3 ก และ น.ส. 3

นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ค่าบริการ คัดสำเนาโฉนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท

 • บวกเพิ่ม ค่าบริการอย่างอื่น รายการละ 300 บาท (ถ้าทำในคราวเดียวกัน)
 • ฟรี ค่าเดินทาง ทั่วประเทศ

เราบริการทั่วประเทศ โดยเราสาามารถส่งเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเป็นตัวแทน คัดโฉนดที่ดิน ครอบคลุม งานบริการ ต่างๆ ดังนี้

งานบริการ

 • คัดสำเนา โฉนดที่ดิน , ถ่ายโฉนดที่ดิน , รับรองสำเนาโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ โฉนดที่ดิน
 • คัดสำเนา น.ส.3 ก และ คัดสำเนา น.ส. 3
 • ตรวจกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินข้างเคียง
 • ถ่ายระวางแผนที่ ขอทราบที่ตั้งที่ดิน แผนที่ของที่ดิน (นส.3 และ นส.3ก)
 • ถ่ายสำเนา สัญญาซื้อขาย ที่ดิน
 • ถ่ายสำเนา คัดสำเนา สัญญาจำนอง
 • คัด ถ่าย สารบบ ที่ดิน ณ กรมที่ดิน
 • ถ่ายบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการรับจำนอง
 • ตรวจสอบราคาประเมิน
 • ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอน ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • บริการเป็นตัวแทน โจทย์ จำเลย เพื่อคัดค้าน การประมูลที่ดิน
 • บริการสำรวจ ทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด และ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ ที่ขายทอดตลาด
 • บริการเป็นตัวแทน เข้าเจรจา สำหรับ การพิพาทเรื่อง ที่ดิน โฉนด น.ส. 3ก , น.ส.3 และ สิทธิการครอบครองที่ดิน และ อื่นๆ
 • เป็นตัวแทน ร่วมตรวจสอบ กรณีทำรางวัดโฉนด

ตัวอย่าง การคำนวณค่าบริการ

กรณี ที่ท่าน ต้องการมากกว่า 1 รายการ คิดเพิ่ม รายการละ 300 บาท เช่น
ท่านต้องการให้เรา ดำเนินการ
1. คัดสำเนาโฉนด เลขที่….
2. คัดสำเนาโฉนด ที่ดินข้างเคียง (รายการนี้ ต้องรวม ค่าดูและคัดระวางด้วย จึงทราบโฉนดใกล้เคียง)
3. ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอน ของที่ดิ

ดังนั้น ค่าบริการ = 3,000 + 300 + 300 + 300= 3,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการคัดโฉนด 20 บาท
ค่ารับรองเอกสารหน้าละ 5 บาท
ค่าถ่ายโฉนด (ถ่าย น.ส. 3 ก , น.ส. 3 ) หน้าละ 6 บาท

ถาม – ตอบ เรื่อง คัดโฉนด คัดระวาง คัดสารบบที่ดิน การจดจำนอง

ถาม 1 – ผมมีที่อยู่ ของสถานที่ ที่ต้องการคัดโฉนดที่ดิน รวมถึงตรวจสอบ ชื่อเจ้าของที่ครอบครอง และภาระการจำนอง หรือ ค้ำประกัน ซึ่งที่ดินและอาคารนี้ อยู่ใน กรุงเทพฯ ไม่ทราบว่า มีให้บริการแบบนี้หรือเปล่า ครับ แล้วใช้เวลากี่วัน พร้อม ค่าบริการครับ

นารา – นารามีบริการ ครอบวงจร ครับเกี่ยวกับ การคัดโฉนด สาระบบ คัดระวาง และ เอกสารการจำนองหรือ ค้ำประกันในทรัพย์สินดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ สำหรับเอกสารแรก ที่ดำเนินการ ราคา 2,000 บาท สำหรับเอกสารอื่น จะคิดเพิ่มอีก 200 บาท ครับ ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร รวมหลักร้อยครับ

หมายเหตุ อย่างไรเสีย หากท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดิน หรือโฉนดแปลงนี้ เจ้าหน้าที่อาจให้ข้อมูล ได้เฉพาะ สำเนาโฉนดที่ดิน และ สำเนารายการจดทะเบียนที่ดิน (ใบแนบโฉนด) แต่ถ้าท่านจำเป็นจริงๆ นาราการบัญชี อาจช่วยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ เป็นกรณีๆ และรายๆ ไป

 7,440 total views,  2 views today