080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท จะต้องจัดให้ งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

  • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
  • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

บริการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,662 total views,  1 views today