080 175 2000 info@53ac.com

ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีต่างชาติเป็นผู้เริ่มก่อการจะต้องระบุที่ใดเป็นที่อยู่ของต่างชาติ

นารา ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีต่างชาติเป็นผู้เริ่มก่อการให้ระบุที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อและส่งจดหมายถึงได้โดยจะใช้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

มีทนาย แนะนำว่า การใช้ที่อยู่ใน ต่างประเทศ จะดีกว่า ในกรณีการฟ้องร้อง จะทำได้ยาก เป็นการลดความเสี่ยง ที่จะถูกฟ้องร้อง

 

หากต้องการปรีกษาเพิ่มเติม หรือ ข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัท คลิกที่นี่

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 954 total views,  2 views today