080 175 2000 info@53ac.com

จะทำอย่างไรหากกรรมการผู้มีอำนาจไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ประเทศไทยได้?

Panwa: สามารถทำได้ 2 ประการ ประการแรกคือ สามารถเซ็นเอกสารรับรองที่สถานฑูตไทย ประการที่สอง คือ สามารถให้ทนายความที่มีใบอนุญาตในการรับรองเอกสารโนตารีพับบลิคได้

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 207 total views,  1 views today