080 175 2000 info@53ac.com

บริการเข้าร่วมประมูลทรัพย์ กรมบังคับคดี

ค่าบริการ 5,000 บาท สำหรับทรัพย์แรกที่เข้าประมูล กรณีทรัพย์ต่อๆ ไป คิดเพิ่ม 1,000 บาท ต่อ ทรัพย์

กรณี ประมูลได้ ต้องดำเนินการ ชำระเงิน ณ สำนักงานบังคับคดี และดำเนินการรับโอน ณ กรมที่ดิน ค่าบริการเป็นดังนี้

  • ชำระเงิน ณ สำนักงานบังคับคดี 3,000 บาท
  • โอนกรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน 5,000 บาท

และเรายังมีบริการอื่นๆ ต่อเนื่อง ได้แก่

  • บริการคัดสำเนาโฉนดที่ดิน
  • เป็นตัวแทนในการขาย หรือซื้อ สำนักงานที่ดิน
  • คัดระวาง
  • สืบหาราคาตลาดที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์
  • แปลเอกสาร สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 3,405 total views,  1 views today