080 175 2000 info@53ac.com

สำหรับต่างชาติ หากคุณวางแผนที่จะเปิดบริษัทในประเทศไทย นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตาม:

 1. เลือกโครงสร้างธุรกิจ: ตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่คุณต้องการจัดตั้ง ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือบริษัทจำกัด สำนักงานสาขา หรือสำนักงานตัวแทน
 2. ลงทะเบียนชื่อบริษัทของคุณ: คุณจะต้องลงทะเบียนชื่อบริษัทของคุณกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อนั้นพร้อมใช้งานและไม่เหมือนกับชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนอื่นๆ
 3. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว: หากคุณเป็นคนต่างด้าว คุณต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 4. จดทะเบียนบริษัทของคุณ: เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทของคุณกับ DBD ได้ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น ข้อบังคับของบริษัท ข้อตกลงผู้ถือหุ้น และหลักฐานของทุนชำระแล้ว
 5. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: คุณจะต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรเพื่อลงทะเบียนภาษี
 6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม: หากธุรกิจของคุณคาดว่าจะมีผลประกอบการต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท คุณจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร
 7. ลงทะเบียนประกันสังคม: คุณจะต้องลงทะเบียนพนักงานของคุณเพื่อประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม
 8. ขอใบอนุญาตทำงาน: คนต่างด้าวที่ทำงานเพื่อธุรกิจของตนเองในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน
 9. เปิดบัญชีธนาคาร: คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจ
 10. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ: อาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ที่คุณต้องปฏิบัติตาม เช่น การได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การอนุญาต และการรับรอง

โปรดทราบว่าขั้นตอนการเปิดบริษัทในประเทศไทยอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำด้านกฎหมายและบัญชีจากมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมด

รายละเอียด บริการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย โทร 080-175-2000 หรือ คลิกที่นี้

เหตุผลหลายประการที่อาจพิจารณาประเทศไทยเป็นสถานที่ในการเปิดบริษัท:

 1. ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์: ประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงและขยายสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงสนามบิน ท่าเรือ และทางหลวง ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า
 2. สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจ: ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจโดยมีภาษีต่ำ มีอุปสรรคเล็กน้อยจากระบบราชการ และมีสิ่งจูงใจมากมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ประเทศได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจ
 3. แรงงานที่มีทักษะ: ประเทศไทยมีแรงงานจำนวนมากและมีการศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานของประเทศยังมีความยืดหยุ่น ทำให้บริษัทสามารถจ้างและจัดการพนักงานได้ง่าย
 4. เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง: ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนำเสนอโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจในการเจาะตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้รับแรงหนุนจากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเที่ยว การผลิต และเกษตรกรรม

รายละเอียด บริการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย โทร 080-175-2000 หรือ คลิกที่นี้

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทย มีเหตุผลหลายประการที่การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยมีความสำคัญ:

 1. ความถูกต้องตามกฎหมาย: การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยให้ความชอบธรรมแก่ธุรกิจ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และนักลงทุน
 2. การคุ้มครอง: การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นของธุรกิจ จำกัดความรับผิดของเจ้าของตามจำนวนเงินลงทุนในบริษัท ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือการล้มละลาย
 3. โอกาสทางธุรกิจ: การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเปิดโอกาสสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงสัญญาของรัฐบาล ยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานต่างชาติ และใช้ประโยชน์จากสิ่งจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่รัฐบาลไทยมอบให้
 4. การธนาคารและการเงิน: การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยมักเป็นข้อกำหนดในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจ สมัครขอสินเชื่อหรือสินเชื่อ และเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ
 5. การเข้าถึงตลาดไทย: การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงตลาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มีประชากรมากกว่า 69 ล้านคน มีชนชั้นกลางที่แข็งแกร่ง และเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นำเสนอโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจที่จะเติบโตและขยายตัว

โดยรวมแล้ว การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างสถานะทางกฎหมายในประเทศและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่มากมาย

รายละเอียด บริการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย โทร 080-175-2000 หรือ คลิกที่นี้

การเลือกผู้ถือหุ้นในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ จำนวนเงินลงทุน อุตสาหกรรม และข้อกำหนดทางกฎหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยคุณเลือกผู้ถือหุ้นในประเทศไทย:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาผู้ถือหุ้น คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ วิธีนี้จะช่วยคุณกำหนดประเภทของผู้ถือหุ้นที่คุณต้องการ เช่น นักลงทุนทางการเงินหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
 2. ทำความเข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมาย: ในประเทศไทย ธุรกิจบางประเภทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มีหุ้นส่วนเป็นคนไทย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับธุรกิจของคุณก่อนที่จะเลือกผู้ถือหุ้น
 3. ค้นหาผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพ: คุณสามารถค้นหาผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมเครือข่าย สมาคมอุตสาหกรรม และไดเร็กทอรีออนไลน์ มองหาผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์และสายสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมของคุณ
 4. ประเมินผู้มีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้น: เมื่อคุณระบุผู้มีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้นได้แล้ว ให้ประเมินตามประวัติ ความมั่นคงทางการเงิน และความเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
 5. เจรจาเงื่อนไข: เมื่อคุณพบผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมแล้ว ให้เจรจาเงื่อนไขของข้อตกลง ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินลงทุน เปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของ และบทบาทของผู้ถือหุ้นในธุรกิจ
 6. ขอคำแนะนำทางกฎหมาย: ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของไทย

การเลือกผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้เวลาในการประเมินศักยภาพของผู้ถือหุ้นอย่างรอบคอบและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

รายละเอียด บริการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย โทร 080-175-2000 หรือ คลิกที่นี้

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งบริษัท นี่คือสิ่งสำคัญบางประการที่คุณควรคำนึงถึง

 1. แผนธุรกิจ: คุณควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าบริษัทของคุณจะทำอะไร ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่จะนำเสนอ และลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างแผนธุรกิจที่กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และการเงินที่คาดการณ์ไว้
 2. โครงสร้างทางกฎหมาย: คุณต้องตัดสินใจว่าบริษัทของคุณจะมีโครงสร้างทางกฎหมายประเภทใด โครงสร้างทางกฎหมายประเภทที่พบมากที่สุดคือเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด (LLC) และบริษัท แต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ดังนั้นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ
 3. เงินทุน: คุณต้องกำหนดว่าคุณจะจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทของคุณอย่างไร คุณอาจใช้เงินออมส่วนตัว ขอเงินกู้ หรือหาเงินทุนจากนักลงทุน
 4. ที่ตั้งธุรกิจ: คุณต้องตัดสินใจว่าธุรกิจของคุณจะตั้งอยู่ที่ใด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์และลูกค้า ความพร้อมของพนักงาน และต้นทุนการเช่าหรือซื้อ
 5. ภาษีและใบอนุญาต: คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จำเป็น และการจ่ายภาษี
 6. การสร้างแบรนด์และการตลาด: คุณต้องสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าและทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง
 7. พนักงาน: หากคุณวางแผนที่จะจ้างพนักงาน คุณต้องพิจารณาต้นทุนของเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการว่าจ้าง การฝึกอบรม และการจัดการพนักงาน
 8. เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน: คุณต้องลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 9. การจัดการความเสี่ยง: คุณต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การได้รับการประกันและการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย

โดยรวมแล้ว การจัดตั้งบริษัทเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับธุรกิจของคุณ

รายละเอียด บริการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย โทร 080-175-2000 หรือ คลิกที่นี้

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 90 total views,  1 views today