080 175 2000 info@53ac.com

บริการจัดเก็บเอกสาร

ด้วย พรบ.การบัญชี ปี 2543 บังคับให้ต้องจัดเก็บเอกสาร ไว้อย่างน้อย 5 ปี หลังจากเลิกและเสร็จชำระบัญชี  เราจึงใครขอเสนอบริการจัดเก็บเอกสาร พร้อมทำลาย  และกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะเอาคืนเมื่อครบกำหนดการจัดเก็บ เช่น เลยระยะเวลาที่ต้องเก็บตามกฎหมาย เราก็จะบริการทำลายให้ฟรี

ค่าบริการจัดเก็บ 900 บาท/ กล่อง/ ปี

หมายเหตุ

  • ค่าบริการจัดเก็บไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร
  • การเปิดกล่อง เพื่อค้นหา เอกสารและแสกน หรือ มารับด้วยตัวเอง ฟรี
  • กรณีเปิดกล่องเพื่อค้นหา และบริการจัดส่ง จะคิดเพิ่มิเฉพาะค่าจัดส่ง

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 3,261 total views,  1 views today