080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบเรื่อง บริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ

ถาม สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ หากบริษัทมีการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทใหม่ บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขตราประทับเป็นแบบใหม่หรือไม่

นารา สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนตราประทับโดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทไว้ในตราประทับ หากบริษัทมีการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทใหม่ บริษัทไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนแก้ไขตราประทับได้ หากบริษัทต้องการที่จะใช้ตราประทับแบบเดิมที่ไม่ระบุชื่อบริษัท แต่ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตราประทับไว้โดยระบุชื่อบริษัทไว้ในตรา เมื่อบริษัทแก้ไข (ชื่อบริษัท) บริษัทต้องจดทะเบียนแก้ไขตราสำคัญให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ด้วย ให้ระบุรายการแก้ไขตราสำคัญไว้ในคำขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 1,050 total views,  2 views today