080 175 2000 info@53ac.com

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด ราชบุรี ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55 11

(เราเดินทางไปจดทะเบียนมาแล้ว มากกว่า 40 จังหวัด ด้านล่างเป็นตัวอย่างที่เดินทางเฉพาะ ปี 2560)

จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (เปิดบริษัท)

ค่าบริการ 5,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท สำหรับเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 

บาท
ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท
5,000
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
– 0 –
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฟรี
– 0 –
จัดทำตราประทับ
500
บวก ค่าธรรมเนียม
6,500
บวก ค่าเดินทาง  1,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

13,000

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติ ร่วมถือหุ้นหรือ ร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการดังกล่าว คิดเพิ่ม 3,000 บาท
 2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างจังหวัด(ไม่ใช่อำเภอเมือง) เราจะจดผ่านระบบอินเตอร์เน็ท /หรือไม่ ท่านต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอำเภอ
 3. เราให้บริการ จดทะเบียนทั่วประเทศ โดยคิดค่าเดินทางเพิ่ม 1,000 บาท ทุกจังหวัด เว้นแต่
  • ในเขตกรุงเทพฯ ไม่คิดค่าเดินทาง
  • คิดเพียงแค่ 500 บาท สำหรับ จังหวัดสมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี
  • จังหวัดอื่น คิดค่าเดินทาง 1,000 บาท ทั่วประเทศ

ครอบคลุมขอบเขตบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียน ต่างๆ ณ จังหวัดท่าน โดยครอบคลุมงานจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนบริษัท
  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ นาราฯ นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ยังจังหวัดของท่าน
 • ไม่รวมการจัดทำใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จดทะเบียนประกันสังคม
 • ไม่รวมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม โดยที่เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลาดำเนินการประสานงาน
ท่านสามารถดูเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

แก้ไข รายการจดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ค่าบริการ 3,500 บาท

 • จดทะเบียนเพิ่ม – ลด กรรมการ (เปลี่ยนแปลงกรรมการ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง – เพิ่ม วัตถุประสงค์ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเพิ่ม ทุน2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท (พร้อมตราประทับ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนตราประทับ 2,500 บาท
 • เปลี่ยนแปลงบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 3,500 บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าธรามเนียม จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน
 2. ค่าเดินทาง จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน

 

บริการอื่น

 • คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท คัดหนังสือรับรอง, คัดข้อบังคับ, คัดวัตถุประสงค์, คัดคำรับรอง ตราประทับ, คัดงบการเงิน, แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และื่อื่นๆ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร
 • คัดสำเนาเอกสารทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน อื่นๆ
 • รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
 • แปลเอกสาร
 • ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว ใบอนุญาตเปิดเค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก ,
 • เตรียมเอกสาร เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร และ ช่วยเหลือ ณ ธนาคาร
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการจดทะเบียน – จัดทำและนำยื่นประกันสังคม
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • คัดสำเนาโฉนดที่ดิน
 • บริการเป็นตัวแทน เข้าประมูลทรัพย์ คัดค้านการประมูลทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 , 080 287 2000 , 080 173 2000 , 080 174 2000
โทร 02 933 5511 , 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

กรณีเร่งด่วน หรือ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000

สกลนคร ลูกค้าให้มา นาราฯ ก็บ่อกล้าขัดใจลูกค้าใหม่ครับ ท่านบอกว่ารีบ เราก็พร้อมครับ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก สกลนคร มา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เรารีบไปย้ายที่ตั้งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร วันเดียวเสร็จหมด ท่านก็ดีใจครับ นาราฯ ก็สบายใจ ลูกค้าใจดี...

read more
ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี เรามาจดทะเบียน กว่า 10 ครั้งแล้วครับ มาทีไล หลงไหล เย็นตาโฟ ร้านดังหลังอำเภอ เสียแล้วลูกค้าให้มาจดทะเบียน นาราก็ยินดีครับ ท่านเป็นทหาร นาราเป็นประชาชน ยินดีรับใช้ท่าน ทหาร ทุกท่านครับเขตทหาร ก็เข้าไปให้ท่านเซ็นต์เอกสาร มาแล้วครับ เจอกันพรุ่งนี้ที่สกลนคร ครับ...

read more
เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด เชียงใหม่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55...

read more
เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

นาราการบัญชี เดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า เพื่อทำธุรกิจซื้อขายรังนกนางแอ่น  ดีใจครับ ได้ลูกค้าใจดีตลอด มาที่นี้ ท่านลูกค้าก็มาแต่เช้า นาราการบัญชี ก็มาเช้า เราเลยจดทะเบียนได้เสร็จไวมากๆ ครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี...

read more
กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด กระบี่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55 11...

read more
จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

ลูกค้าต่างชาติ ต้องการจดทะเบียนบริษัท ที่เชียงราย อำเภอเชียงแสน เราก็ยินดีครับ เราออกเดินทาง ตั้งแต่เช้า แล้วสำเร็จทุกอย่าง ในวันเดียวกันครับ ขอบคุณลูกค้าใจดีครับ รอรับ สนามบิน พาไปจดทะเบียน ที่ dbd เชียงราย และสรรพากร เชียงแสน และรับรองอย่างดี พร้อมส่งกลับ สนามบิน...

read more
จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ชุมพร ติดต่อผู้จัดการ คุณวัชราภรณ์ เชื่อมบางแพ ปัณณ์กิจ แอคเคาน์ติ้ง 224/8 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 086 951 9403 อีเมล์ leky212@hotmail.com การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ...

read more
ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

นาราการบัญชี - ขอนแก่น ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660 บริการ จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บริการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อบริษัท ตราประทับ...

read more
สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

เราไปจดทะเบียน และ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนละหลายครั้ง ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000 โทร 080 286 2000 ;...

read more
ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี เรามาจดทะเบียนบ่อยครับ โดยเฉพาะสรรพากร บางละมุง มาขอบัตรผู้เสียภาษีให้ชาว ต่างชาติ หลายครั้ง ครับ สนใจให้เรา บริการติดต่อได้ครับ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080...

read more
อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4 ปี เดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน...

read more
สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม เราก็มาบ่อยครับ  สบายๆ ครับ ได้แวะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสบายใจครับ แวะไหว้หลวงพ่อบ้านเเหลม  เพื่อเสริมศิริมงคล  ก่อนไปจดทะเบียนครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน...

read more
ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านได้สบายๆ ครับ ที่ว่ายาก เนี๊ยบ เรื่องเยอะ บอกเราครับ เรารับจ้างจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท ทั่วประเทศครับ ระยอง ยิ่งยากไปครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

read more
นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ สำหรับลูกค้า นนทบุรี เราให้บริการจำนวนมากครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4...

read more
จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

ศรีสะเกษ ก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็บริการรับจดทะเบียนครับ วันนี้เรานั่งรถทัวร์ ไปถึงตั้งแต่เช้าตรู่ อากาศดีครับชอบ แล้วตรงไปจดทะเบียน ได้คิดแรกเหมือนเดิมครับ คนน้อยครับ วันนี้ เราจดทะเบียนพร้อมกัน วันเดียวกัน 2 รายครับ ไปดูภาพ จดทะเบียนที่ภูเก็ตกันครับ คนเยอะ...

read more
จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

ภูเก็ต เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ เรามีทีมงาน ประจำที่นั้น เราให้บริการทั้งจดทะเบียนบริษัทใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสารบริษัท ห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ด้วยครับ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว เค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก โรงแรม และอื่นๆ ทุกครั้งที่ไป...

read more
สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไปกันบ่อยเลยครับ ชลบุรี ศรีราชา นาราฯ ยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับ ชลบุรี - โรงงานใช้บริการตรึม ครับ ศรีราชา ผู้เสียภาษี และจดทะเบียนเยอะครับ ที่นั่ง ไม่ค่อยพอหรือเปล่า ครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

read more
สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

บ่อยครั้งครับ ที่ต้องไป จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ สรรพากร ชลบุรี แต่วันนี้ มาทำใบสลักหลัง ตราสาร หรือ ชำระอากรแสตมป์ ประกอบสัญญาเช่า ที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ต่อไปนะครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

read more
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

นาราการบัญชี มาจดทะเบียน บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่จังหวัดปทุมธานี บ่อยครับ เรียกได้ว่า เกือบทุกอาทิตย์ หรือ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ว่าได้ครับ   เรายินดีให้บริการ จดทะเบียน ทั่วประเทศ ครับ   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท...

read more
จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

ได้มาสักที เมืองลับแล แห่ง อุตรดิตถ์. เมืองลึกลับแห่งตำนานนี้. ลูกค้ากล้าจ้าง นาราการบัญชี ก้อกล้ามาครับ. รักเลยครับ เมืองนี้. หน้าตาดีทุกคน. ว่าแต่. DBD. เปิดตอนตี 5 เหมือน 7~11 ไหมนะ นโยบายใครนะ. "ประชาชนต้องมาก่อน". คงจะจริงนะ     การเดินทาง บางส่วน ของปี...

read more
สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว. สระขวัญ มาDBDจ.สระแก้ว กี่ครั้งก็คิวแรก เสร็จไว อีกแล้วครับ . วันนี้มาจดทะเบียนบริษัทครับ  ลูกค้าใหม่ ขอด่วน ท่านบอกว่า เอาฤกษ์ครับ ให้จดตอน 9 โมงเช้าครับ  เลยจัดให้ครับ อูด อูด อีกแล้วครับ  ว่าแต่อยากรู้ไหม ว่าพรุ่งนี้ นาราฯ จะไปจดไหน กันต่อดีครับ...

read more
อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

มาไม่เบื่อเลยที่นี้ เรามาจดทะเบียนกันเกือบทุกอาทิตย์ พูดง่ายๆ ว่าหลับตาก็มาถูก ระหว่างรอ จัดให้ไป หนึ่งกลอนครับ นาราเฝ้ารัก จดทะเบียน หมุนเวียน กันมา ไม่ห่างหาย ใครว่ายาก ใครว่ายุ่ง ดูวุ่นวาย  เราสบาย งานผ่าน สานสัมพันธ์ กรมพัฒน์ จัดให้ แปดโมงครึ่ง เราถึงก่อน...

read more
จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

มาจันท์ อังคารนี้ ดีแท้ อิ่มแปร๋ หว่างทางกลาง ขุมวิท รถติดติด ฝนตกตก คงมาจดทะเบียน ไม่เคยเปลี่ยน เช้าตรู่ รู้ตัวเรา ใครว่าบ้า เราไม่บ่น คนขยัน อย่างเมามัน นั้นคือ ถือคติ ไม่ทิฐิ งานตำแหนิ ซิต้องลอง ปลองดองเข้า เจ้าหน้าที่ ดีงานเอย ....   มาจันท์ คิดถึงกวีเอก...

read more
นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

อู๊ด อู๊ด อีก แล้ววันนี้ ที่ นครปฐม. DBD ดูเล็กๆ ด้านนอก. แต่ด้านใจดีเพรียบขอบอก แอร์เย็นโคตร. เสร็จไวอีกแล้วงาน   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

read more
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

วันนี้ มายื่น จดทะเบียนเลิกบริษัท ที่กรมใหญ่ครับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) สนามบินน้ำ นนทบุรี การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

read more

 4,059 total views,  2 views today