080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องวัตถุที่ประสงค์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ สำหรับบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ถาม วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ต้องห้ามจดทะเบียนมีอะไรบ้าง

นารา  วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ต้องห้ามจดทะเบียนมีดังนี้

  1. ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประสานนโยบาย
  2. ใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
  3.  ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  4.  กิจการแชร์
  5.  กิจการที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม

ทางนาราการบัญชียืนดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้ไขจดเปลี่ยนแปลงต่างๆ และทางเรามีให้บริการครบวงวรรวมถึงจัดทำบัญชี คลิกที่นี่ 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 665 total views,  2 views today