080 175 2000 info@53ac.com

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมเสวนา การนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

 เรียน ผู้สอบบัญชี

เนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ต้องนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดคำถามมากมายเมื่อนำรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ไปใช้ ซึ่งท่านสามารถมาร่วมไขข้อข้องใจเหล่านั้นกับเราได้ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ในหลักสูตร “ไขข้อข้องใจจากการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่” ซึ่งท่านจะได้พบกับ อ. ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน และ อ. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ พร้อมกับคำตอบในคำถามที่พบบ่อย

***พิเศษ ท่านสามารถส่งคำถามที่คาใจมาได้ที่ auditing@fap.or.th ประเด็นที่น่าสนใจจะถูกคัดเลือกมาใช้ในการเสวนา***

 6,058 total views,  2 views today