080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาธุรกรรมต่างๆของนิติบุคคลได้หรือไม่

ถาม หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาธุรกรรมต่างๆของนิติบุคคลได้หรือไม่

นารา หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นายทะเบียนได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ “Digital Signature” มีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้ และทางนาราการบัญชีก็มีให้บริการสำหรับการคัดเอกสารบริษัทโดยให้บริการหลักหลายรูปแบบ คลิกที่นี่ 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 845 total views,  1 views today