080 286 2000 info@53ac.com

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

 

ค่าบริการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายการ เอกสาร บจก/หจก 3,500 บาท

นารา ให้บริการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสารสำคัญบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยแยก บริการ ใน 2 แบบ กล่าวคือ

 • แบบที่ 1 – บริการครบวงจร คือ นาราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเเนินการจดทะเบียนให้ท่าน ยังจังหวัดที่บริษัทท่านตั้งอยู่ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในช่องสีม่วง
 • แบบที่ 2 – บริการจดัเตรียมเอกสาร โดยที่ท่าน ต้องดำเนินการจดทะเบียนเอง ณ จังหวัดที่บริษัท ตั้งอยู่ นาราคิดค่าบริการ เพียงแค่ 1,500 บาท เท่านั้น (1,000 บาท สำหรับเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น)
รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง
ลงโฆษณา/
เชิญประชุม
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ – เราเดินทางไปจดทะเบียน
ณ จังหวัด ท่าน
1. ชื่อและตราประทับ
/
1,150
3,500
2. ที่ตั้งสำนักงาน
     
2.1 จังหวัดเดียวกัน
X
600
3,500
2.2 ข้ามจัังหวัด
/
1,120
3,500
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
/
650
3,500
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ
 
/
1,000
(กรรมการออกท่านละ 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท และคัดหนังสือรับรองตัวใหม 200 บาท)
3,500
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
X
50
1,500
6. เพิ่มทุน
/
6,550
(กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1 ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)
5,000
7. ลดทุน
     
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน
/
1,400
7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)
/
1,950
8. เพิ่มสาขา
X
650
3,500
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ
/
1,450
3,500

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ถูกต้องตามขบวนการทางกฎหมาย ท่านต้องลงประกาศโฆษณา และส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านต้องการให้ดำเนินการในส่วนนี้ จะมีค่าใช้จ่าย(ตามที่จ่ายจริง) จำนวน 600 บาท
 • ระยะเวลา ดำเนินงาน ปกติทางนาราฯ สามารถจัดทำเอกสารให้เสร็จ ภายใน 1 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) เว้นแต่ กรณี
  (กรณีที่ท่านต้องการ ส่งหนังสือเิชิญประชุมและลงโษษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ตามกฎหมายกำหนด คือต้องบวกเพิ่ม ขั้นตอนประชุม รวมเป็น 8 วันทำการ)

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

รารู้ว่าเวลาของท่านสำคัญเสมอ เที่ยงก็รับสาย เลิกงานก็โทรได้

บริการคุณภาพ

 • 300 บาท คัดหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • 2,500 บาท จดทะเบียนบริษัท-เขตกทม.
 • 7,500 บาท งบเปล่า จัดทำ-ตรวจสอบ-นำยื่น
 • 15,000 บาท เลิกบริษัท ปิดบริษัท
 • 500 บาท แปลเอกสารบริษัท
 • 1,000 บาท โนตารี่พับลิค-รับรองเอกสาร
 • 2,000 บาท เทรนนิ่งบริษัทใหม่
 • 500 บาท แปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท

คลิ๊กภาพ เพื่อดูรายละเอียด

Tags

TFRS for SMEs ขอคืนภาษี ขายบริษัท คืนภาษี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร จดทะเบียนบริษัท คลองสาน จดทะเบียนบริษัทจันทบุรี จดทะเบียนบริษัทตลิ่งชัน จดทะเบียนบริษัท บางกอกน้อย จดทะเบียนบริษัท บางขุนเทียน จดทะเบียนบริษัทบางแค จดทะเบียนบริษัท ภาษีเจริญ จดทะเบียนบริษัทสกลนคร จดทะเบียนบริษัท หนองแขม จดบริษัทกำแพงเพชร จดบริษัทจันทบุรี ต่อรองภาษี ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเชียงราย บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เขตจอมทอง ปิดห้างหุ้นส่วน ชลบุรี ปิดห้างหุ้นส่วน ระยอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุงเทพ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปทุมธานี ภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ยื่นงบการเงิน ย้ายสถานประกอบการเขตบางขุนเทียน วัตถุประสงค์บริษัท สบช.3/1 เจรจาภาษี เปลี่ยนชื่อบริษัท เขตบางกอกใหญ่ เปลี่ยนตราประทับบริษัท เขตหนองแขม เปลี่ยนผู้ถือหุ้น สมุทรปราการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เชียงราย เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เพชรบูรณ์ เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เชียงราย เปิดบริษัทกำแพงเพชร เปิดบริษัทจันทบุรี เปิดบริษัทลพบุรี เปิดบริษัทเพชรบุรี เพิ่มวัตถุประสงค์เขตบางกอกน้อย แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตบางกอกน้อย ใบหุ้น

สกลนคร ลูกค้าให้มา นาราฯ ก็บ่อกล้าขัดใจลูกค้าใหม่ครับ ท่านบอกว่ารีบ เราก็พร้อมครับ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก สกลนคร มา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เรารีบไปย้ายที่ตั้งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร วันเดียวเสร็จหมด ท่านก็ดีใจครับ นาราฯ ก็สบายใจ ลูกค้าใจดี...

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี เรามาจดทะเบียน กว่า 10 ครั้งแล้วครับ มาทีไล หลงไหล เย็นตาโฟ ร้านดังหลังอำเภอ เสียแล้วลูกค้าให้มาจดทะเบียน นาราก็ยินดีครับ ท่านเป็นทหาร นาราเป็นประชาชน ยินดีรับใช้ท่าน ทหาร ทุกท่านครับเขตทหาร ก็เข้าไปให้ท่านเซ็นต์เอกสาร มาแล้วครับ เจอกันพรุ่งนี้ที่สกลนคร ครับ...

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด เชียงใหม่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55...

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

นาราการบัญชี เดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า เพื่อทำธุรกิจซื้อขายรังนกนางแอ่น  ดีใจครับ ได้ลูกค้าใจดีตลอด มาที่นี้ ท่านลูกค้าก็มาแต่เช้า นาราการบัญชี ก็มาเช้า เราเลยจดทะเบียนได้เสร็จไวมากๆ ครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี...

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด กระบี่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55 11...

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

ลูกค้าต่างชาติ ต้องการจดทะเบียนบริษัท ที่เชียงราย อำเภอเชียงแสน เราก็ยินดีครับ เราออกเดินทาง ตั้งแต่เช้า แล้วสำเร็จทุกอย่าง ในวันเดียวกันครับ ขอบคุณลูกค้าใจดีครับ รอรับ สนามบิน พาไปจดทะเบียน ที่ dbd เชียงราย และสรรพากร เชียงแสน และรับรองอย่างดี พร้อมส่งกลับ สนามบิน...

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ชุมพร ติดต่อผู้จัดการ คุณวัชราภรณ์ เชื่อมบางแพ ปัณณ์กิจ แอคเคาน์ติ้ง 224/8 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 086 951 9403 อีเมล์ leky212@hotmail.com การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ...

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

นาราการบัญชี - ขอนแก่น ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660 บริการ จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บริการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อบริษัท ตราประทับ...

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

เราไปจดทะเบียน และ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนละหลายครั้ง ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000 โทร 080 286 2000 ;...

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี เรามาจดทะเบียนบ่อยครับ โดยเฉพาะสรรพากร บางละมุง มาขอบัตรผู้เสียภาษีให้ชาว ต่างชาติ หลายครั้ง ครับ สนใจให้เรา บริการติดต่อได้ครับ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080...

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4 ปี เดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน...

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม เราก็มาบ่อยครับ  สบายๆ ครับ ได้แวะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสบายใจครับ แวะไหว้หลวงพ่อบ้านเเหลม  เพื่อเสริมศิริมงคล  ก่อนไปจดทะเบียนครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน...

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านได้สบายๆ ครับ ที่ว่ายาก เนี๊ยบ เรื่องเยอะ บอกเราครับ เรารับจ้างจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท ทั่วประเทศครับ ระยอง ยิ่งยากไปครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ สำหรับลูกค้า นนทบุรี เราให้บริการจำนวนมากครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4...

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

ศรีสะเกษ ก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็บริการรับจดทะเบียนครับ วันนี้เรานั่งรถทัวร์ ไปถึงตั้งแต่เช้าตรู่ อากาศดีครับชอบ แล้วตรงไปจดทะเบียน ได้คิดแรกเหมือนเดิมครับ คนน้อยครับ วันนี้ เราจดทะเบียนพร้อมกัน วันเดียวกัน 2 รายครับ ไปดูภาพ จดทะเบียนที่ภูเก็ตกันครับ คนเยอะ...

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

ภูเก็ต เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ เรามีทีมงาน ประจำที่นั้น เราให้บริการทั้งจดทะเบียนบริษัทใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสารบริษัท ห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ด้วยครับ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว เค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก โรงแรม และอื่นๆ ทุกครั้งที่ไป...

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไปกันบ่อยเลยครับ ชลบุรี ศรีราชา นาราฯ ยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับ ชลบุรี - โรงงานใช้บริการตรึม ครับ ศรีราชา ผู้เสียภาษี และจดทะเบียนเยอะครับ ที่นั่ง ไม่ค่อยพอหรือเปล่า ครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

บ่อยครั้งครับ ที่ต้องไป จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ สรรพากร ชลบุรี แต่วันนี้ มาทำใบสลักหลัง ตราสาร หรือ ชำระอากรแสตมป์ ประกอบสัญญาเช่า ที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ต่อไปนะครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

นาราการบัญชี มาจดทะเบียน บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่จังหวัดปทุมธานี บ่อยครับ เรียกได้ว่า เกือบทุกอาทิตย์ หรือ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ว่าได้ครับ   เรายินดีให้บริการ จดทะเบียน ทั่วประเทศ ครับ   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

ได้มาสักที เมืองลับแล แห่ง อุตรดิตถ์. เมืองลึกลับแห่งตำนานนี้. ลูกค้ากล้าจ้าง นาราการบัญชี ก้อกล้ามาครับ. รักเลยครับ เมืองนี้. หน้าตาดีทุกคน. ว่าแต่. DBD. เปิดตอนตี 5 เหมือน 7~11 ไหมนะ นโยบายใครนะ. "ประชาชนต้องมาก่อน". คงจะจริงนะ     การเดินทาง บางส่วน ของปี...

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว. สระขวัญ มาDBDจ.สระแก้ว กี่ครั้งก็คิวแรก เสร็จไว อีกแล้วครับ . วันนี้มาจดทะเบียนบริษัทครับ  ลูกค้าใหม่ ขอด่วน ท่านบอกว่า เอาฤกษ์ครับ ให้จดตอน 9 โมงเช้าครับ  เลยจัดให้ครับ อูด อูด อีกแล้วครับ  ว่าแต่อยากรู้ไหม ว่าพรุ่งนี้ นาราฯ จะไปจดไหน กันต่อดีครับ...

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

มาไม่เบื่อเลยที่นี้ เรามาจดทะเบียนกันเกือบทุกอาทิตย์ พูดง่ายๆ ว่าหลับตาก็มาถูก ระหว่างรอ จัดให้ไป หนึ่งกลอนครับ นาราเฝ้ารัก จดทะเบียน หมุนเวียน กันมา ไม่ห่างหาย ใครว่ายาก ใครว่ายุ่ง ดูวุ่นวาย  เราสบาย งานผ่าน สานสัมพันธ์ กรมพัฒน์ จัดให้ แปดโมงครึ่ง เราถึงก่อน...

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

มาจันท์ อังคารนี้ ดีแท้ อิ่มแปร๋ หว่างทางกลาง ขุมวิท รถติดติด ฝนตกตก คงมาจดทะเบียน ไม่เคยเปลี่ยน เช้าตรู่ รู้ตัวเรา ใครว่าบ้า เราไม่บ่น คนขยัน อย่างเมามัน นั้นคือ ถือคติ ไม่ทิฐิ งานตำแหนิ ซิต้องลอง ปลองดองเข้า เจ้าหน้าที่ ดีงานเอย ....   มาจันท์ คิดถึงกวีเอก...

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

อู๊ด อู๊ด อีก แล้ววันนี้ ที่ นครปฐม. DBD ดูเล็กๆ ด้านนอก. แต่ด้านใจดีเพรียบขอบอก แอร์เย็นโคตร. เสร็จไวอีกแล้วงาน   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

วันนี้ มายื่น จดทะเบียนเลิกบริษัท ที่กรมใหญ่ครับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) สนามบินน้ำ นนทบุรี การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

4,787 total views, 5 views today