080 175 2000 info@53ac.com

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กรณีซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ทางกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร ด้านล่างนี้

tax-news.3

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,285 total views,  1 views today