080 175 2000 info@53ac.com
หากผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรอาจกำหนดบทลงโทษและดำเนินการบังคับอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษี บทลงโทษเฉพาะและการบังคับใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของภาษีและความรุนแรงของการไม่ปฏิบัติตาม

ตัวอย่างเช่น การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่กำหนดอาจส่งผลให้มีโทษปรับสูงถึง 200,000 บาท หรือสูงสุดสองเท่าของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ผู้เสียภาษีอากรอาจต้องเสียค่าปรับและดอกเบี้ยเพิ่มเติมสำหรับภาษีที่ค้างชำระ

หากผู้เสียภาษียังคงไม่ปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคำขอข้อมูลจากกรมสรรพากร กรมสรรพากรอาจดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนภาษีที่ค้างชำระ รวมทั้งยึดทรัพย์สินและอายัดค่าจ้าง ในกรณีที่รุนแรง ซึ่งมีหลักฐานการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการฉ้อฉล แผนกอาจเริ่มดำเนินการทางอาญากับผู้เสียภาษี

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีทั้งหมด รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงเวลา การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดผลทางการเงินและทางกฎหมายที่สำคัญ ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษี กับที่ปรึกษาภาษีหรือ นักบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านภาษี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่บังคับใช้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 109 total views,  1 views today