080 175 2000 info@53ac.com

การเข้าซื้อกิจการ

การที่บริษัทหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือเข้าควบคุมบริษัทอื่นบางส่วน หรือ ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการควบรวมธุรกิจ (merger) เนื่องจาก การเข้าซื้อ กิจการไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมบริษัท (amalgamation) หรือการควบรวมธุรกิจ(merger) แต่เป็นการรวมสินทรัพย์ของทุกบริษัทจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ (consolidation)  แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะมีการเปลี่ยนการเข้าควบคุม โดยสิ้นเชิง แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะยังคงดำเนินการเป็นอิสระอยู่ เพื่อแสวงหากำไรให้มากที่สุด

 542 total views,  1 views today