080 175 2000 info@53ac.com

ค่าธรรมเนียมในการซื้อแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายให้กับผู้ขายแฟรนไชส์ เพื่อใช้ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับผู้ขายแฟรนไชส์ว่าจะเรียกเก็บ หรือไม่และมีรูปแบบการเก็บแตกต่างกันไป เช่น รายเดือน หรือรายปีโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย

 649 total views,  1 views today