080 175 2000 info@53ac.com

ระบบแถบรหัสแท่ง

ระบบ Auto-ID ลักษณะเป็นแถบรหัสแท่ง  ที่ประกอบด้วย แท่งทึบสีดำและช่องห่างระหว่างแท่ง

หลักการอ่านจะใช้เลเซอร์สแกนลงบนบาร์โค้ด (รหัสแท่ง)  แล้วตรวจจับการสะท้อนแสงกลับ ซึ่งการสะท้อนจะขึ้นอยู่กับการเรียงของ แท่งสีดำแล้วนำไปถอดรหัสอีกที

 518 total views,  1 views today