080 175 2000 info@53ac.com

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจรายพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองตรง ความต้องการของธุรกิจในแต่ละพื้นที

 683 total views,  1 views today