080 175 2000 info@53ac.com

การตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง

การดำเนินกลยุทธ์การตลาดกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในหลายรูปแบบ เช่น อีเมล์ บล็อก โพสต์ วิดีโอ ฯลฯ ผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์บนมือถือ ซึ่งเป็นการตลาดที่เข้าถึง ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าและบรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริง

 791 total views,  1 views today