080 175 2000 info@53ac.com

ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ/ขายแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้าจำนวนมาก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ/ผู้ขายเข้ามาทำการติดต่อซื้อขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ เช่น tarad.com lnwshop.com weloveshopping.com

 664 total views,  1 views today