080 175 2000 info@53ac.com

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายให้กับผู้ขายแฟรนไชส์เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวในช่วงก่อนเริ่มดำเนินกิจการ

 556 total views,  3 views today