080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ตัวแทนการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางในฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง

 708 total views,  1 views today