080 175 2000 info@53ac.com

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกระบวนการส่งมอบหรือ โอนหรือการชำระเงิน เพื่อชำระราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ให้บริการเช่น PayPal, Paysbuyหรือ บัตรเครดิต บัตรเดบิต

 688 total views,  1 views today