080 175 2000 info@53ac.com

แฟรนไชส์แบบบุคคล

รูปแบบการให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือนิติบุคคล องค์กรหนึ่งองค์กรใด ให้ดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ จากผู้ขายแฟรนไชส์ เพียงแค่เฉพาะตัว เฉพาะพื้นที่ตามข้อตกลง ไม่สามารถ ถ่ายทอดสิทธิ์ที่ได้รับมาให้กับบุคคลอื่นได้

 584 total views,  1 views today