080 175 2000 info@53ac.com

สมุดรายวัน

สมุดรายวันขั้นต้นสำหรับบันทึกรายการค้าปกติที่เกิดขั้น เรียงลำดับ วันต่อวันและสมุดรายวันทั่วไปสำหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การปรับปรุงรายการบัญชี เป็นต้น

 619 total views,  2 views today